PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

JAN MODAAL MIST MET PROTHESE DE BOOT

Gebruikers van medisch hulpmiddelen, die geen geneesmiddelen gebruiken vallen niet onder  de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg die  sinds 1 januari 2009 is ingegaan,  is in de plaats gekomen van de fiscale regeling buitengewone uitgaven. De financiële terugval, bedraagt bij een beenprothesegebruiker met een modaal inkomen op een verlies van 1000 euro in 2009.
Dat er problemen met uitvoering van de Wtcg waren, werd duidelijk toen een speciale commissie (de Taskforce Linschoten) zich nog extra moest buigen over de afbakening van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De commissie heeft zich voornamelijk laten leiden door het medicijngebruik van een patiënt.

Prothese-Unlimited signaleert bedreigingen en kwetsbare groepen en richt zich op gelijke kansen op het gebied van gezondheid voor alle hulpmiddelengebruikers. In het bijzonder richt men zich nu op de signalen van cliënten met een prothese, maar het probleem is veel breder. De afgelopen weken zijn gegevens verzameld  en is een rekenmodel gemaakt  betreffende het inkomen van “Jan Modaal met een prothese”. Over het algemeen zijn het gezonde mensen, die na amputatie of aangeboren verkorting gebruik maken van een prothese en op een normale manier in de maatschappij willen participeren. Na  herijking door de TASKFORCE blijft het een behoorlijke stap achteruit. Zo kan de wet voor mensen met een amputatie of aangeboren verkorting aan arm of been toch niet bedoeld zijn, heeft Prothese-Unlimited geschreven in een brief aan staatssecretaris M. Bussemaker.