PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Als het aan zorgverzekeraar UVIT ligt zullen mensen met een amputatie het volgend jaar slechts bij enkele orthopedische werkplaatsen terecht kunnen om hun kunstarm of -been  te laten repareren of te vervangen. Prothese-Unlimited, partner in kwaliteitszorg en kwaliteitsbevordering van medische  hulpmiddelen van eindgebruikers, heeft dit vastgesteld na onderzoek van de plannen van de zorgverzekeraar en de verontruste berichten van  geamputeerden, die het hulpmiddel dringend nodig hebben. Prothese-Unlimited is mordicus tegen deze ontwikkelingen .

Er zijn zo’n 170 locaties  van leveranciers in Nederland van medische hulpmiddelen voor

35.000 geamputeerden, die in 2010 voor verzekerden van UVIT met een armamputatie zijn teruggebracht naar 9 zogenaamde expertisecentra. Voor 2011 heeft de zorgverzekeraar ook het plan om dit door te voeren voor beenprothesegebruikers.  Geen van de hulpmiddelenleveranciers in Nederland is in staat te voldoen aan de juiste richtlijnen voor het leveren van een prothese, omdat deze nog in ontwikkeling zijn bij revalidatieartsen, hulpmiddelenleveranciers en patiëntenorganisaties .  Prothese-Unlimited verwacht dan ook zeer lange wachtlijsten voor mensen die het onmisbare hulpmiddel dringend nodig hebben.
Deze plannen van de verzekeraar zijn  zorgwekkend voor mensen met een amputatie, vindt Prothese Unlimited, omdat er in navolging van UVIT alle zorgverzekeraars zouden kunnen gaan  volgen.   Na een amputatie bestaat er geen levensbedreigende situatie en kosten voor optimaal functioneren wordt door de zorgverzekeraar snel omgezet naar een adequate oplossing. Er wordt enkel naar de financiën en niet meer naar het functioneren van een persoon gekeken.  Deze ontwikkelingen zijn volstrekt verwerpelijk. Prothese Unlimited signaleert bedreigingen en kwetsbare groepen en richt zich op gelijke kansen op gezondheid voor alle hulpmiddelengebruikers.