PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Het aanwijzen van de expertise centra door zorgverzekeraar UVIT moet inzichtelijk blijven voor prothesegebruikers. Dat vindt Hans van Mourik van Prothese Unlimited. Aanleiding waren de verontruste berichten van  geamputeerden, die het hulpmiddel dringend nodig hebben. Als het aan zorgverzekeraar UVIT ligt zullen mensen met een amputatie het volgend jaar slechts bij enkele orthopedische werkplaatsen terecht kunnen om hun kunstarm of -been  te laten repareren of te vervangen. Prothese Unlimited signaleert bedreigingen en kwetsbare groepen en richt zich op gelijke kansen op gezondheid voor alle hulpmiddelengebruikers.

Op 4 augustus j.l. heeft een overleg tussen zorgverzekeraar UVIT en Prothese Unlimited plaatsgevonden. “Het was mij geruime tijd duidelijk welke richting dat het beleid van UVIT op zou gaan. Dat de zorg voor geamputeerden transparanter moet worden en inzichtelijk moet zijn qua kwaliteit en functioneren is een open deur” aldus Van Mourik.

De processen van het verstrekken van een product staat meestal goed op de rails, maar mist de link met het optimaal functioneren van de cliënt. Volgens van Mourik; “Prothese Unlimited zit op hoofdlijnen met het UVIT-beleid op de zelfde golflengte. Betreffende de uitvoering, zoals het nu door UVIT lijkt plaats te gaan vinden, valt er nog veel aan te verbeteren.”

Tijdens het gesprek is duidelijk geworden dat UVIT en Prothese Unlimited een gemeenschappelijk belang tot kwaliteitsverbetering van de  prothesevoorziening hebben. Prothese-Unlimited, partner in kwaliteitszorg en kwaliteitsbevordering van medische  hulpmiddelen van eindgebruikers is door UVIT gevraagd om bij dit proces mee te ontwikkelen. Prothese-Unlimited komt voor oktober met een voorstel aan UVIT.