PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Centraal Administratie Kantoor (CAK) deelt de cadeautjes uit

Niet chronisch zieken hebben de afgelopen week van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een brief ontvangen dat ze in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).  In 2009 werd de fiscale aftrekregeling voor buitengewone uitgaven vervangen door een compensatieregeling die beter toegesneden is op de positie van chronisch zieken en gehandicapten. Chronisch zieken en gehandicapten maken extra kosten in vergelijking met andere groepen en daarom vond het vorige kabinet inkomensondersteuning voor deze groep van belang. Wie nu wel of niet tot deze groep behoort is helaas overhaast en niet juist geregeld. Zo vallen veel hulpmiddelengebruikers niet en mensen die in 2009 een operatie hebben ondergaan, maar niet chronisch ziek zijn wel onder de regeling.

De meeste mensen reageren verbaasd over het extraatje van 300 tot 500 euro. “Het klopt wel”, zegt Hans van Mourik, fysiotherapeut en eigenaar van Prothese-Unlimited, “deze patiënten  hebben bijvoorbeeld in 2009 een  knie operatie ondergaan. De behandeling die ze daarna hebben gehad was volgens 

chronischelijst fysiotherapie (ook bekend onder de naam Lijst Borst) .  Daardoor  hebben ze  formeel recht op de compensatie”. Vreemd aan deze ontwikkeling is dat patiënten  met een nieuwe knie in het geheel niet gehandicapt of chronisch ziek zijn. De enige meerkosten die ze hebben gehad zijn enkele ritten naar het ziekenhuis en specialist.  In het oude fiscale systeem had deze persoon niet eens in aanmerking gekomen voor aftrek.

Hulpmiddelengebruikers, zoals beenprothesegebruikers, vallen niet zondermeer binnen de Wtcg, terwijl ze altijd meerkosten hebben. “Het is echt te gek deze ontwikkelingen. Veel mensen met een beperking, zoals  geamputeerden begrijpen de regeling ook niet en zijn buitengewoon ontstemd. Het is absurd dat een prof voetballer met een operatie aan zijn enkelbanden en daarna revalidatie voor de compensatie regeling in aanmerking komt en de persoon met geamputeerd been of arm buiten de regeling valt” aldus Van Mourik.