PROTHESE UNLIMITED

ONBEPERKT ZIJN MET JE PROTHESE / ORTHESE

Prothese Unlimited als kenniscentrum

Waarom zijn belangenorganisaties nodig? Hans van Mourik, zelf bestuurslid geweest van de LVvG, vereniging voor mensen met een amputatie aan arm of been: "Een amputatie kan iemands toekomstbeeld en zelfbeeld behoorlijk veranderen. Via de patiëntenorganisaties kunnen mensen in contact komen met anderen, die in een vergelijkbare situatie verkeren. Door met elkaar in gesprek te gaan kun je je beter weren in je nieuwe situatie. Ook ouders kunnen veel ondersteuning aan elkaar hebben, bijvoorbeeld bij de opvoeding." 

Volgens Hans is het zinvol als deze relatief kleine groep terecht kan bij een organisatie, die de kracht van verschillende kleinere verenigingen bundelt: "Dat komt de zorg ten goede. Ook op internationaal gebied kan men actiever worden. Samenwerken met andere organisaties en belanghebbenden is daarbij noodzakelijk. Niet elke organisatie kan zelfstandig een kenniscentrum over kwaliteit op bouwen. Het komt gebruikers van hulpmiddelen (zoals prothese) ten goede en daar gaat het per slot van rekening om."

Kennis delen met meerdere organisaties

Ontwikkeling van kwaliteit heeft veel aandacht nodig. Voorheen vanuit een patiëntenorganisatie LVvG werken Theo den Haan en Hans van Mourik nu vanuit  prothese unlimited geheel op het gezamenlijk kijken naar oplossingen voor de beperkingen  van  mensen met  een aandoening aan de ledematen én naar de kwaliteit van producten.

Prothese Unlimited kan en wil deze kennis delen met organisaties van gebruikers van hulpmiddelen. Theo den Haan is deskundig op het gebied van de kwaliteit van het product, zit in diverse werkgroepen (o.a. de hulpmiddelen werkgroep van de CG-raad) en weet als gebruiker als geen ander hoe daar binnen organisaties mee moet worden gewerkt. Hans van Mourik, fysiotherapeut is zowel bekend met het technisch aspect als het functioneren met hulpmiddelen in dagelijks en sportief gebruik en is adviseur voor verenigingen en stichtingen.

Prothese Unlimited volgt ontwikkelingen op de voet.

Meer informatie of vragen [klik hier]